3 Comments

  1. นายพีระ รัตนศิริวิวัฒนา says:

    อยากได้ลายแบบนี้เลยครับ ราคาเท่าไร สองข้าง

  2. โจ้ โรงโป๊ะ says:

    ต้องการติดข้างอย่างเดียวลายนี้เลย ไม่เอาตัวหนังสือ ราคาเท่าไรครับ

Leave a Comment