One Comment

  1. Poom says:

    ถ้าเอาแบบนี้ แล้วเปลี่ยนเป็นสีขาว และส่งทางไปรษณีย์
    อยากทราบว่าราคาเท่าไหร่เหรอครับ
    ปล.ถ้าราคาไม่สูงมากจะเอาเลยครับ

Leave a Comment